De Contactcommissie Lage Vuursche is een advies orgaan welke middels de Verordening Contactcommissie Lage Vuursche van Gemeente Baarn is geformaliseerd.

De samenstelling van de CCLV wordt bepaald bij de gemeenteraadsverkiezingen. Inwoners in het kiesdistrict Lage Vuursche kunnen zich kandidaat stellen voor zitting in de CCLV, zij dienen hun kandidatuur te laten steunen door minimaal 5 bewoners uit hetzelfde kies district. Bij de gemeenteraadsverkiezingen worden kiesgerechtigden uit het kiesdistrict Lage Vuursche een tweetal kieslijsten voorgelegd, 1 voor de gemeente raad en 2 voor de CCLV.

De CCLV vergadert minimaal 1 keer per jaar openbaar. De CCLV voorziet de Gemeente Baarn gevraagd en ongevraagd van advies betreffende zaken welke de woongemeenschap Lage Vuursche aangaan.

In de praktijk vergaderd de CCLV vaker, zo rond de 10 keer per jaar. De vergaderingen worden gehouden in Dorpshuis De Furs. Uiteraard zijn de vergadermogelijkheden voor de kalenderjaren 2020 en 2021 door Covid-19 maatregelen zeer beperkt geweest.

Wat vindt u zoal op onze website? Onder het kopje “Archief” treft u documenten aan die tot voor 2013 terug gaan. Verslaglegging van gehouden vergaderingen kunt u daar ook terugvinden. Dit archief is gesorteerd op jaartal.

Onder het kopje “Nieuws” vindt u actualiteiten rondom ons pittoreske dorpje. U kunt in die rubriek ook reageren. Om te voorkomen dat onze website wordt gekaapt door “robots” of Russische trollen, worden reacties wel gescreend alvorens ze worden geplaatst.