2021

Ook 2021 stond voor een belangrijk deel in het teken van Covid-19 maatregelen. Vanaf juli was het weer mogelijk te vergaderen in groter verband. Voor die tijd is de CCLV in klein gezelschap nog bij elkaar geweest, die bijeenkomst diende ter “bij praten” en is niet genotuleerd.

Ook op het vlak van Klankbord Groep Soestdijk ging het lang digitaal door in vergaderland. Er werd echter vrij vlot al een mogelijkheid geboden door de gemeente Baarn om weer fysiek te kunnen vergaderen. Daarnaast is er ook nog een bijeenkomst geweest in de tuin van Harm Jan Luth. Het eindadvies is op 8 september gepresenteerd aan de gemeenteraad. Hieronder kunt u de tekst lezen van de twee insprekers namens de Klankbordgroep.

Fietsplan Provincie Utrecht 2022 en verder