A-Status Lage Vuursche

Het begint nu toch echt ergens op te lijken!

Ergens in een verleden is door Gemeente Baarn aangegeven dat bepaalde delen van het mooie vorstelijke dorp een A-status mogen gaan genieten. Dat betekent dat de staat van onderhoud zodanig is dat deze delen van ons aller Baarn er duidelijk uitschieten. Naast de Laanstraat is de kern van Lage Vuursche (uiteraard: terecht!) deze A-status toebedeeld. De CCLV was uiteraard zeer tevreden met deze stap. Nu viel het wel op dat actie om Daad Bij Woord te voegen wat uit bleef. Dit werd aangekaart tijdens het reguliere overleg tussen CCLV en het college, dat was in 2019. De pas aangetreden wethouder Jannelies Vissers sprak meteen af met de CCLV een fietsrondje te gaan doen. Bij die gelegenheid had ze in 1 moeite door de fietsverbinding tussen Soest en Lage Vuursche beoordeeld (zie ander bericht). Tezamen met de CCLV werd langs wat pijnpunten gereden. Er werd een lijst opgesteld en deze werd doorgestuurd naar de gemeente. Dit had in eerste aanleg vlotte actie tot gevolg. Uiteraard heeft de CCLV direct haar genoegen hierover geuit. Helaas stagneerde daarna de werkzaamheden. Misschien dat de uitbraak van Covid-19 daar een rol bij heeft gespeeld, wie zal het zeggen. De heer Visser, voorzitter van de Stichting Welzijn Bewoners Lage Vuursche, vond de gang van zaken “uitermate teleurstellend”, daarmee drukt uw web site beheerder zich enigszins eufemistisch uit. Gezien de hoeveelheid werk op het bordje van de voorzitter van de CCLV (destijds vroeg de deelname van de CCLV in de Klankbordgroep Soestdijk een behoorlijk intensieve tijdsinvestering), maakte de CCLV graag gebruik van het aanbod van de heer Visser om ons lijstje van beeldmateriaal te voorzien en in dat proces had de heer Visser het lijstje ook nog uitgebreid. Uiteindelijk ontstond een lijst met verbeterpunten die tegen de 50 (!) onderwerpen besloeg. Er volgde een mailwisseling op initiatief van de voorzitter van Stichting Welzijn Bewoners Lage Vuursche maar wel steeds in overleg met CCLV en de gemeente. Die mail discussie was op een bepaald moment enigszins pikant van toon (gelukkig is later “De Kou” uit de lucht gehaald), maar of die toon er nou wel of niet toe geleid heeft, met het aantreden van de heer Bendeler bij gemeente Baarn ging er duidelijk een andere wind waaien. Wegens de toen geldende Corona maatregelen kon slechts in zeer petit committee overlegd worden, besloten werd met de heer Bendeler, de heer Visser, de voorzitter en een uitvoerend ambtenaar het rondje dat al eerder met de wethouder was gedaan nog eens uit te gaan voeren. De heer Bendeler liet er vervolgens geen gras over groeien, met grote vaart werden punten aangepakt en het lijstje is nu dan ook ernstig geslonken. Maar wellicht was het u ook opgevallen, onderstaand een aantal gerealiseerde verbeteringen aan de hand van foto’s:

Nieuwe beplanting en andere opstelling

Droogte heeft flink wat planten het leven gekost. Zo ook de laurier die om de glasbakken en oud textiel was aangeplant. Nou was die beplanting niet helemaal optimaal geplaatst. Op het lijstje stond herplanting, Leo Terschegget, onze CCLV secretaris, heeft (hij zit vanuit De Vuursche Boer qua zicht immers op “pole position”) aanwijzingen kunnen geven waardoor de huidige, fraaiere opstelling gelukt is. De glasbak en de oud textiel bak worden zo mooi aan het zicht onttrokken. De luierbakken zijn een beetje een dissonant in dit verhaal. De CCLV vraagt zich af of deze nog actief worden gebruikt. Mocht dit niet het geval zijn, dan is het voor het zicht en onze A-status misschien wel wenselijk dat ze worden verwijderd. Maakt u nog wel gebruik van de luierinzameling, laat dat dan weten: info@cclv.nl

Bebording links verwijderd. 30 km zone toegevoegd

In de loop der jaren was een klein beetje “wildgroei” aan borden ontstaan. Er waren een aantal zonder duidelijke functie, er was een “tweedehands” bord (komende vanuit Baarn, vlak voor de kruising met de Kloosterlaan was de tekst “Let op! Rechts gaat voor!” aangebracht op een bord waar duidelijk iets anders op had gestaan en door verwering werd gek genoeg die tekst steeds duidelijker leesbaar). In goed overleg is besloten welke borden geen functie of toegevoegde waarde meer hebben en deze zijn afgevoerd. Op de foto hierboven ziet u dat er nu nog maar aan 1 kant borden staat waarop u kunt zien dat u de bebouwde kom verlaat. U ziet bovendien dat u niet langer met 80 km per uur naar de keerlus/bus parkeerplaats kunt scheuren. Nu maar hopen dat de weggebruikers zich ook echt aan de 30 km per uur maximum snelheid gaan houden. Aan de duidelijkheid van het bord zal dat niet gaan liggen.

Entree: “Lage Vuursche” gerecycled.

Met het rondje dat de heer Visser en de voorzitter van de CCLV onlangs met de heer Bendeler maakten, kon nog geregeld worden dat van het bord dat op deze foto aan de rechterzijde van de weg stond, de aanduiding “Lage Vuursche, gem. Baarn” van rechts naar links ging verhuizen. We zijn wel zodanig trots op onze A-Status dat iedereen die vanaf de Koudelaan het dorp in komt dat mag lezen: welkom in Lage Vuursche. De heer Bendeler pakte dit direct op door deze instructies door te geven (en die werden dezelfde dag nog uitgevoerd, zo snel kan het gaan!)

Op die Koudelaan kunnen wandelaars tegenwoordig op adem komen op 1 van de diverse bankjes die er zijn geplaatst (zie foto boven dit artikel). “Maar daar stonden toch altijd al bankjes?” denkt u wellicht. Dat klopt, het verfwerk was echter variërend van “net aan nog acceptabel” tot “helaas, het spul rot al ernstig”. Er is daarom besloten die bankjes te vervangen door exemplaren waarop gerecycled plastic de basis voor het zitgedeelte is. Dat is niet gevoelig voor rotting, hooguit alg aangroei, niets dat niet met een hoge drukspuit zo af en toe op te lossen zal zijn.

Als toetje in dit bericht (weest u gerust, ik ga niet alle 50-of-zo punten van de originele lijst met u behandelen), het onderbord dat geplaatst is bij het fietspad bord dat heel even plaats had gemaakt voor het voetgangersbord: “Let op! voetgangers”.

Hopelijk passen fietsers hun tempo een beetje aan…

Nu het eindrapport van de Klankbord groep al enige maanden geleden is ingediend, zal de rest van de communicatie over het onderhoud van het dorp weer via de CCLV lopen, de voorzitter van Stichting Welzijn blijft betrokken bij dit onderwerp tot dat het naar tevredenheid is afgerond. Als Covid-19 maatregelen het t.z.t. niet in de weg gaan staan, dan lijkt het de CCLV een goed idee om een borreltje en een bitterballetje met de uitvoerders te delen “Op De Goede Afloop”.

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Een gedachte over “A-Status Lage Vuursche”