Er valt wat te kiezen!

Christine Schut . . .

Van de Baarnse Courant was afgelopen CCLV vergadering in het Dorpshuis. Ze heeft een fraai verslag gemaakt van die vergadering en voor de Baarnse Courant van woensdag 9 maart portretjes van de 8 kandidaten. Vooraf had uw huidige voorzitter toestemming gevraagd die portretjes integraal op de website van de CCLV en dat mocht. Daar is de huidige CCLV heel dankbaar voor. Hieronder de bijdrage zoals abonnees van de Baarnse Courant al hebben kunnen lezen.

Er zijn, net als vier jaar geleden, acht kandidaten waarvan er zeven een plekje kunnen krijgen in het orgaan dat het gemeentebestuur gevraagd en ongevraagd adviseert over zaken die het dorp aangaan. Veel nieuwe gezichten. Van de huidige bestuursleden stellen voorzitter Jeroen van den Berg, Irene de Boer, Gert Aalderink en Leo Terschegget zich niet herkiesbaar. Waarmee de commissie ruim honderd jaar ervaring inlevert. Alleen Hein van Oosterom en Sander Koop willen opgaan voor een nieuwe termijn. Jeroen van den Berg heeft hier eerder uitgelegd waarom hij stopt. Hij heeft een nieuwe, tijdrovende hobby. Binnenkort vertellen Aalderink, De Boer en Terschegget in de krant over hun periode in de dorpsraad.  

We stellen hier de acht kandidaten die Lage Vuursche de komende vier jaar willen vertegenwoordigen in alfabetische volgorde aan u voor. 

Afbeelding
Tjark Boot – Christine Schut

Tjark Boot (70) is een oude bekende. Hij zat eerder in de dorpsraad. In 2018 stelde hij zich, destijds was hij vice-voorzitter, niet herkiesbaar omdat hij een poging waagde via de LTS in de gemeenteraad te komen. Dit lukte toen niet. ,,Ik sta voor saamhorigheid in het dorp en voor democratie. We hebben elkaar steeds meer nodig. Ik wil Lage Vuursche verdedigen tegenover de gemeente Baarn. Wat betreft de aanleg van het theehuis in weiland Overbosch, daarover zijn afspraken gemaakt, maar ik zeg: hou het in de gaten.” In zijn eerdere termijn in de CCLV heeft Boot zich ingezet voor de renovatie van de voormalige smederij. Meer recent was hij betrokken bij de herbestemming van het terrein van Sint Elisabeth. Boot woont sinds 1998 in Lage Vuursche. ,,De gemeente Baarn doet zichzelf tekort als er geen betere verbinding komt met Lage Vuursche. Het wordt er gezelliger op als we meer voor en met elkaar samenwerken”, meldde hij eerder in deze krant. Boot is directeur van een bedrijf dat financiële begeleiding biedt aan onder andere (para-)medici.

Afbeelding
Jelle van der Kleij – Christine Schut

Jelle van der Kleij is afkomstig uit Hellevoetsluis. Van der Kleij heeft bosbouw- en natuurtechnieken gestudeerd en woont sinds vijf jaar in het buitengebied van Lage Vuursche. ,,Ik wil graag in de contactcommissie om het dorp beter te leren kennen. Toen er te weinig kandidaten dreigden te komen, heb ik mijzelf aangemeld. De strijd tegen de windmolens die de gemeente De Bilt hier wilde plaatsen, heeft mij getriggerd. Toen kreeg ik het schuim op mijn lippen en is mij duidelijk geworden dat het goed is om beter geïnformeerd te zijn. Ik neem in de contactcommissie graag het stokje over van Irene de Boer als vertegenwoordiger van het buitengebied.” Jelle van der Kleij is in het dagelijks leven directeur van een wegenbouwbedrijf. ,,Met mijn kennis kan ik helpen het herinrichten in goede banen te leiden. Maar er komen ongetwijfeld ook zaken op ons pad die we niet voorzien. De natuur is één van de redenen dat ik hier ben gaan wonen. Daar moeten we zuinig op zijn. De balans tussen levendigheid en leefbaarheid is erg belangrijk.”

Afbeelding
Sander Koop – Christine Schut

Sander Koop (43) hoopt te worden herkozen in de contactcommissie en aan zijn tweede termijn te kunnen beginnen. ,,Ik wil nog vier jaar strijden voor het dorp”, aldus de ondernemer. Koop heeft jarenlang gewerkt voor verschillende gemeentes als inspecteur bouw- en woningtoezicht.

,,Als ik wordt herkozen, wil ik een stem zijn voor de bewoners, ik ga me hard maken dat er genoeg recreatie is in het buitengebied en Lage Vuursche. Ik hoop dat over vier jaar glasvezel voor het buitengebied is gerealiseerd dan wel dat het echt op de rol staat. Als betaald werk verkoop ik lokaal Vuursch Charolais vlees, vanuit onze boerderij onder de naam Sanderkoe.nl en help ik waar ik kan met het Kattenhotel van mijn vrouw. Verder doe ik veel huishoudelijke taken en probeer ik zoveel mogelijk tijd met mijn twee dochters van 6 en 8 jaar door te brengen.” Daarnaast is Sander Koop bestuurslid van scoutingclub Merhula en vanwege zijn bouwkundige achtergrond betrokken bij de herbouw van het in september afgebrande clubgebouw.

Afbeelding
Onno Meijer – Christine Schut

Onno Meijer (43) is via Twente en Leiden ‘toevallig’ bijna 3 jaar geleden in Lage Vuursche terechtgekomen. De jurist heeft met zijn partner een ‘klusproject’ gekocht. ,,Het voordeel van zo’n huis is wel dat het nu helemaal naar onze zin is én duurzaam.” Meijer is bij ‘het dorp’ getrokken door de strijd tegen de Biltse windmolens. ,,Ik wil me blijven inzetten tegen dat plan. Ik denk dat mijn juridische kennis goed van pas komt in de contactcommissie. Ik weet veel van civiele kwesties, zoals het recht van overpad. Ik vind het overigens leuk dat iedereen zo betrokken is bij dit dorp. Het leuke aan Lage Vuursche is dat het niet uitgestorven is, zoals veel andere kleine dorpen. Er is altijd leven. Wel kan het onderhoud van de publieke ruimte beter. Ook is het ontbreken van veilige en verharde fietsverbindingen opvallend. Dat zijn punten waar ik me op wil richten. De komende jaren staan we ook voor een aantal uitdagingen, zoals de renovatie van het dorpshuis en de verduurzaming. Als kleine gemeenschap zullen we samen die uitdagingen moeten aangaan.”

Afbeelding
Hein van Oosterom – Christine Schut

Hein van Oosterom (63) is, naast zittend lid van de contactcommissie, voorzitter van de ondernemersvereniging. ,,Als ik word herkozen, wil ik er in ieder geval voor zorgen dat de huidige onderwerpen die de CCLV behandelt tot een bevredigend einde worden gebracht. Zoals de fietsverbinding door het bos naar Soest en het onderhoud van het dorp up-to-date houden. Zorgen dat bewoners en ondernemers gehoord worden in hun wensen wat betreft de uitvoering van IBOR in 2023. Dat de belangen van ondernemers ook worden verdedigd. Deze veroorzaken niet alleen maar overlast en drukte maar ook gezelligheid en reuring. Dat het dorp en de omgeving geen pretpark met een overdaad aan recreatieve voorzieningen wordt. Consolideren van de klassieke sfeer van het dorp. Scherp letten op dat regels gevolgd worden bij de bouw van het nieuwe Theehuis Overbosch. Tien extra parkeer plekken in het Beukenbos, verder geen uitbreiding van parkeerplekken in de kern. En een betere openbaar vervoervoorziening in het weekend.”

Afbeelding
Marriëtte van Oosterom – Christine Schut

Marriëtte van Oosterom (57) is geboren en getogen in Lage Vuursche. ,,Mijn vader zat in 1981 ook in de contactcommissie. Ik heb gestudeerd in Amsterdam en heb in Haarlem gewoond. Sinds ongeveer vijfenhalf jaar ben ik terug in Lage Vuursche. Ik ben nu met pensioen en wil iets terugdoen voor het dorp. Ik kan goed organiseren en mensen samenbrengen, dat is denk ik heel handig voor de dorpsraad. Ik wil me inzetten voor veilige wegen naar het dorp toe, vooral voor fietsers, Dorpshuis de Furs een leukere uitstraling geven, zoals bijvoorbeeld de voormalige brandweerkazerne die er achter ligt. Glasvezelkabels kunnen wellicht toegepast worden tijdens het aanpassen van de verschillende straten en lanen, wat al op het programma staat. Gelijk met vervanging riool. Geluidsoverlast in het weekend van motoren en raceauto’s aanpakken. Zorgen dat de bewoners en bezoekers elkaar tolereren en respecteren. Mijn favorieten plekken in de Lage Vuursche zijn het Nonnenland, Pluismeer en de Stulpse Heide. En het terras van het restaurant van mijn familie.”

Afbeelding
Marike Schokking – Christine Schut

Marike Schokking (42) is een nieuwe bewoner (2020) van Lage Vuursche. Ze heeft communicatie gestudeerd en in de evenementenbranche gewerkt. ,,Het voelt als een warm bad hier in de pannenkoekenhoofdstraat van Nederland. Ik ben door mijn buren meegetrokken in het dorpsleven. Lage Vuursche is zo’n warm, fantastisch dorp, daar wil ik me graag voor inzetten. Ik heb een zeer groot gevoel voor rechtvaardigheid. Ik wil bereiken dat over vier jaar Lage Vuursche veilig bereikbaar is voor fietsers. Dat de fietspaden die door diverse landgoederen lopen toegankelijk en goed onderhouden zijn. Dat de uitvoering van IBOR in goed overleg en tot volle tevredenheid van de bewoners en de gemeente is uitgevoerd en afgerond en dat het dorpshuis in Lage Vuursche met de hulp van gemeente, provincie en wellicht een aantal fondsen gerenoveerd is en weer op een goede manier een centrale rol voor de gemeenschap vervult, met meer activiteiten, meer betrokkenheid en meer uitstraling. Lage Vuursche heeft alles; horeca en groen op struikelafstand.”

[Wat Marike vergeten was te vermelden: ook zij is als een Don Quichote ten strijde getrokken tegen De Windturbines en deed dat met verve. Uw huidige voorzitter heeft de vrijheid genomen dit wapenfeit van Marike niet onbenoemd te laten .. JvdB]

Afbeelding
Melchert Zwetsman – Christine Schut

Melchert Zwetsman (56) is in Lage Vuursche in een ‘warm bad’ terechtgekomen. ,,Ik wil iets terugdoen voor de mooie woonplek”, legt hij zijn motivatie uit om zich aan te melden voor de CCLV. ,,In het dagelijks leven doe ik advieswerk voor culturele instellingen. Ik heb voor verschillende musea gewerkt. Momenteel werk ik voor museum Gouda. Ik vind duurzaamheid belangrijk en wil me graag inzetten voor het dorp. Als ik gekozen word en over vier jaar terugkijk zou ik zeer tevreden zijn als er voortgang is op de speerpunten die voor mij centraal staan: zorgen dat de communicatie tussen het dorp en de gemeente optimaal verloopt, bijvoorbeeld bij de IBOR. Behoud van de authenticiteit van het dorp, door het belang daarvan constant onder de aandacht van de gemeente te blijven brengen. Ook ik zal mij inzetten voor een goede fietsverbinding tussen Lage Vuursche en Soest. Betrokkenheid bewoners bij de CCLV stimuleren en zorgen dat we voor het hele dorp zichtbaar, benaderbaar zijn en blijven.” Zijn hobby’s zijn: koken, tuinieren en kunst.

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *