Wat gebeurt er allemaal?

Het is wat stil omtrent de activiteiten van de CCLV, ook al kunnen we nog niet op alle fronten met goede oplossingen of harde data komen, we laten jullie graag weten wat er speelt en waar we mee bezig zijn.

Op dit moment hangen er een aantal hete hangijzers in het vuur. De herinrichting van het dorp (IBOR), de aanpak van het parkeerprobleem op drukke dagen, het Dorpshuis, de energietransitie en het algemene straatbeeld van Lage Vuursche.

IBOR
De reden dat het zo stil is rond de IBOR is dat er -wederom- een aantal wisselingen van de wacht zijn geweest bij de gemeente Baarn.  Werner Schmitz is gestart bij de Gemeente Baarn als Projectleider hij is nu verantwoordelijk voor het IBOR project en het dagelijks onderhoud / aansturing van de buitendienst.  Momenteel is de Gemeente druk doende met de uitwerking van het ontwerp van de ondergrond (vuilwaterriolering, infiltratieriool, glasvezel en overige kabels & leidingen) en de afstemming tussen de verschillende NUTS partijen. Daarnaast wordt het ontwerp van bureau Maris herzien en de opmerkingen verwerkt welke door de bewoners zijn aangedragen. Ten slotte moeten de beide ontwerpen (boven- en ondergrond) bij elkaar worden gebracht tot een definitief ontwerp. Het ontwerp zal vervolgens weer eerst aan ons alle worden gepresenteerd.

We hebben Werner Schmits gevraagd om een  update te verzorgen in de vorm van een officiële nieuwsbrief vanuit de gemeentes.  We blijven hierop hameren en hopen nu echt snel met meer nieuws te kunnen komen.

Betaald parkeren?
Na de ophef in de krant over een pilot betaald parkeren is het daaromtrent ook weer verdacht stil geworden. Er zijn diverse bijeenkomsten geweest waarbij alle belanghebbende partijen vertegenwoordigd waren om de problematiek te bespreken van de toenemende drukte in de recreatiegebieden rondom de Utrechtse Heuvelrug. Er spelen een aantal zaken naast elkaar. Er is geld nodig voor het onderhoud van de natuurgebieden en de recreatiegebieden, de parkeerdruk moet goed gereguleerd worden en tegelijkertijd moeten deze gebieden voor iedereen toegankelijk blijven. Als betaald parkeren de oplossing blijkt, dan moet dat op een goede manier ingevuld worden en niet leiden tot een verergering van het probleem. Als bijvoorbeeld op de grotere terreinen als de Kuil en bij Theehuis ’t Hoge Erf betaald parkeren wordt ingevoerd, zal dat de druk op de plekken waar je wel gratis kunt parkeren in en om het dorp vergroten en zal wildparkeren toenemen. Als cclv volgen we de ontwikkelingen op de voet en nemen we actief deel aan bijeenkomsten om onze stem te laten horen.

De Furs
De stichting Dorpshuis de Furs is opgeheven en het gebouw is in bijzonder slechte staat. We zijn met de gemeente in gesprek over diverse mogelijkheden en er volgt dit jaar een participatietraject waarin we jullie meningen en gedachten hard nodig hebben. De CCLV schets een mogelijk proces hiervoor in een aantal fases. De inzet is een multifunctioneel nieuw gebouw, zonder lekkages en asbest, dat weer een plek kan worden voor, door en samen met het dorp.   

Energietransitie
Energie is een heet onderwerp. In veel dorpen werken bewoners samen aan het opzetten van een duurzaam en betaalbaar energiesysteem. Dat kunnen wij natuurlijk ook! Nu is het moment om actie te ondernemen. Als de weg opengaat hebben we de kans om goedkoop de benodigde kabels en leidingen te leggen. We hebben dus mensen nodig die geïnteresseerd zijn in de energietransitie en die in een werkgroep hierover willen brainstormen en door willen pakken. Laat ons weten als je mee wilt doen door een mail te sturen naar info@cclv.nl. We hopen dan heel spoedig een werkgroep te kunnen samenstellen.

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *