Standpunt CCLV over wegaanpassingen


De brief van de provincie over de werkzaamheden en de verlaging van snelheid op de N415
heeft tot discussie op de dorpsapp geleid. Graag leggen we uit wat het standpunt van de
CcLV is en wat we hebben gedaan in deze kwestie.

De CcLV is natuurlijk voor de aanpak van onveilige verkeerssituaties in Lage Vuursche. Die
zijn er genoeg. Bijvoorbeeld de Hoge Vuurseweg en de Embranchementsweg. Tegelijkertijd
is de bereikbaarheid van het dorp belangrijk voor de leefbaarheid. We willen natuurlijk niet
dat als straks overal de maximum snelheid 60 geldt de buslijn wordt geschrapt of dat het algoritme van de
bezorgdienst besluit dat de reistijd naar Lage Vuursche te lang is voor die paar klanten.
De snelheidsverlaging op de N415 is niet het enige project dat op stapel staat. De
gemeenten willen de wegen aan de zuidkant van Lage Vuursche opknappen en er extra
drempels aanleggen. Op de Hoge Vuurseweg zal de snelheid ook een keer worden
verlaagd. Volgens de richtlijnen is de weg veel te smal voor 80 en zijn de oversteekplaatsen
niet goed vormgegeven.

Al die maatregelen leiden op zichzelf niet tot veel extra reistijd, maar samen kunnen alle
maatregelen wel tot ongewenste effecten leiden. De busmaatschappij heeft al gezegd dat
als er zoveel drempels komen aan de zuidkant van ons dorp, de bus mogelijk voortaan niet
meer via Lage Vuursche rijdt. Daar kunnen we het niet mee eens zijn, maar de
busmaatschappij en andere bedrijven hebben maar een beperkte hoeveelheid chauffeurs,
voertuigen en geld en Lage Vuursche is niet de enige plek waar drempels worden aangelegd
en lagere snelheidslimieten komen.

De CcLV is hier al sinds vorig jaar mee bezig. We hebben zowel de provincie als de
gemeente hierop aangesproken. Onze standpunten:

  • Pak in plaats van de N415 eerst de meest onveilige verkeerssituaties aan.
  • Zorg bijvoorbeeld voor een veilig fietspad langs de Embranchementsweg en pak gevaarlijke oversteekplaatsen aan.
  • Bekijk alle maatregelen en hun gevolgen in samenhang. Nu kijkt de provincie alleen naar het effect van de snelheidsverlaging op de N415 en de gemeente alleen naar het effect van de extra drempels op haar wegen. Maar voor ons als bewoners is alleen het eindresultaat van alle maatregelen samen van belang.
  • Maatregelen mogen samen of individueel niet leiden tot het schrappen van de bus of andere diensten. Ook mogen ze niet tot extra sluipverkeer leiden.
  • De inrichting van de wegen moet logisch zijn. Dus niet op een smalle weg 80 en op een brede weg 60.
  • De provincie en de gemeente hebben kennis genomen van onze standpunten, maar hebben niets gewijzigd aan hun plannen.

Als u meer informatie over dit onderwerp wilt, kunt u een mail sturen naar info@cclv.nl

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *