Bus en fiets delven het onderspit!

Veel berichten over dit onderwerp zijn te vinden met een simpele googlesearch op de straatnamen Embranchementsweg en Vuursche Steeg. Het laatste bericht in de Baarnsche Courant illustreert weinig vooruitgang naast het bericht uit de Gooi- en Eemlander van 24 mei 2016… Als dit in mijn portefeuille zou zitten, zou ik me nog eens goed achter de oren gaan krabben en zorgen voor een oplossing, maar duidelijk is dat niemand de verantwoording voor de veiligheid van verkeersdeelnemers van en naar Lage Vuursche op zich neemt, of durft te nemen.

Hier lees je wat de plannen inhouden en wat de Contactcommissie van de plannen vindt.

Opknappen Embranchementsweg/ Vuursche Steeg
De gemeente De Bilt heeft plannen om de Embranchementsweg, de Vuursche Steeg en de Maartensdijkseweg op te knappen. De plannen van de gemeente De Bilt houden in dat de wegen opnieuw worden geasfalteerd en dat er nieuwe, bredere fietsstroken op het wegdek worden aangebracht. Daarnaast komen er veel drempels bij. In totaal passeer je straks tussen Lage Vuursche en het verkeerslicht aan het eind van de Embranchementsweg elf drempels. De bredere gedeelten van de Embranchementsweg en Maartensdijkseweg worden bovendien versmald.

Het standpunt van de Contactcommissie
De Contactcommissie is blij dat de wegen worden opgeknapt. Dat is hoognodig. De Embranchementsweg is inmiddels misschien wel de slechtste weg van Nederland. De overige problemen die deze wegen kennen, worden door de plannen echter niet opgelost en er worden nieuwe problemen door veroorzaakt. De Contactcommissie is kritisch over de volgende onderdelen van de plannen:

Versmallen van de wegen
We weten allemaal dat grote voertuigen vaak moeite hebben om elkaar te passeren op de smalle gedeelten van de Embranchementsweg en de Maartensdijkseweg. Het lijkt ons niet verstandig om de bredere stukken net zo smal te maken, zodat er straks nog meer plekken zijn waar voertuigen elkaar niet goed kunnen passeren.
Drempels
Drempels zijn nodig om de snelheid uit het verkeer te halen. Maar we willen ons ook op een comfortabele manier kunnen verplaatsen. En de weg moet berijdbaar blijven voor de bus. De huidige plannen voorzien in een zo groot aantal drempels, dat de bereikbaarheid en de busdienst in de knel kunnen komen.
Geen vrijliggend fietspad
De plannen voorzien niet in vrijliggende fietspaden. De Contactcommissie pleit er al decennia voor om wel vrijliggende fietspaden aan te leggen. De wegen zijn zo druk dat vrijliggende fietspaden volgens de richtlijnen op zijn minst wenselijk zijn. Met name de Embranchementsweg wordt intensief gebruikt door fietsers. In de spits zijn er veel schoolkinderen en forensen en in het weekend fietsen er veel recreanten. Prettig en veilig is dat niet. Een goede alternatieve route ontbreekt sinds de afsluiting van het fietspad over Pijnenburg.

Reactie Contactcommissie
De Contactcommissie heeft in haar reactie (zie bijlage) aan het ontwerpbureau de bovenstaande kritiekpunten aangegeven en voorstellen gedaan om toch een fietspad te realiseren. Dat kan door op een beperkt aantal knelpunten de sloot te overkluizen, of door het fietspad op een andere plek te leggen. Tevens hebben wij voorstellen gedaan om een veiliger verkeerssituatie te realiseren als de aanleg van een fietspad toch onhaalbaar blijkt.
Die voorstellen houden in dat de hoeveelheid verkeer op de weg wordt beperkt door de T-splitsing aan het einde van de Vuursche Steeg zo aan te passen dat doorgaand verkeer Soest-Maartensdijk onmogelijk wordt, of door éénrichtingsverkeer in te stellen op de Embranchementsweg en de (te heropenen) Vuurscheweg.
Reactie busmaatschappij
De busmaatschappij heeft als belanghebbende ook gereageerd op de plannen. Zij heeft bezwaren tegen de voorgestelde inrichting, omdat de rijtijd door met name de extra drempels langer wordt en de dienstregeling daardoor niet meer haalbaar is. De busmaatschappij geeft aan dat het hierdoor niet zeker is of de bus na de uitvoering van de plannen nog via Lage Vuursche zal rijden.
Reactie Gemeente De Bilt
De gemeente De Bilt houdt vast aan haar oorspronkelijke plannen. De aanleg van een vrijliggend fietspad wordt niet mogelijk en niet nodig geacht. De alternatieve voorstellen die het doel hebben om de verkeersdrukte te beperken worden te complex geacht. Bovendien is de gemeente De Bilt van mening dat het meevalt met de drukte op de weg en dat het aandeel doorgaand verkeer meevalt.

Wat vindt de Contactcommissie hiervan en wat zijn de vervolgacties?
● De stelling dat de aanleg van een fietspad onhaalbaar is, klopt niet. De overheid
heeft de mogelijkheid om de technische en juridische bezwaren te overwinnen. Maar
dat lukt alleen als er prioriteit aan wordt gegeven.
● Dat de wegen niet druk zouden zijn of dat er niet veel doorgaand verkeer zou zijn,
klopt niet met de feiten.
● De Contactcommissie zal in de toekomst aandacht blijven vragen voor de aanleg van
het fietspad. Gezien de zeer afhoudende opstelling van de gemeente richten we ons
nu echter met name op een alternatieve fietsroute naar Soest.
● Het is voor ons absoluut onacceptabel dat de bus door de herinrichting van wegen uit
Lage Vuursche verdwijnt. Dit heeft gevolgen voor de leefbaarheid van het dorp. We
stellen alles in het werk om dit te voorkomen.

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *