Handelingsperspectief en omgevingsvisies

De overheid en het Nationaal Park zijn bezig om ideeën te ontwikkelen over de toekomst van het buitengebied van de provincie Utrecht. De Regio Amersfoort is bezig met de ontwikkeling van het “Handelingsperspectief Buitengebied”, de gemeente Baarn werkt aan een omgevingsvisie en het Nationaal Park werkt aan een eigen omgevingsvisie. Wat houden deze perspectieven en visies in en welke rol heeft de Contactcommissie in de totstandkoming hiervan?

Handelingsperspectieven en omgevingsvisie

Er zijn grote opgaven in onze omgeving. Er moeten veel extra huizen worden gebouwd om de groeiende bevolking op te vangen. Daarnaast is er ruimte nodig voor bedrijven en voor zonneparken en windmolens. Door het veranderende klimaat moeten er plekken worden aangewezen waar water kan worden opgevangen. Door de toename van de bevolking is er ook behoefte aan meer ruimte voor recreatie. Dit alles mag echter niet ten koste gaan van de natuur. En uiteraard is er ook nog ruimte nodig voor de landbouw. Al deze opgaven maken het nodig om keuzes te maken. Zoals de keuze of er in ons gebied ruimte is voor een bepaalde functie of activiteit en de keuze waar een activiteit het best kan plaatsvinden. Daarbij spelen vragen als bijvoorbeeld het dilemma of je activiteiten of functies het best kunt spreiden of juist concentreren. Verspreid je recreanten over een zo groot mogelijk gebied om te voorkomen dat het op één punt te druk wordt? Of concentreer je recreanten juist op één plek om te voorkomen dat de natuur in het hele bos verstoord wordt? Bouw je één grote woonwijk ten koste van weilanden, of bouw je overal een klein wijkje waarbij er misschien een stukje bos moet wijken? Het Handelingsperspectief en de omgevingsvisies geeft op hoofdlijnen aan hoe we in de toekomst het gebied willen inrichten en welke keuzes we daarbij maken. Het Handelingsperspectief en de omgevingsvisie zijn geen juridisch bindende documenten. In een omgevingsvisie staat dus niet of je wel of niet een serre aan je huis mag bouwen. Dat staat in een bestemmingsplan. Het Handelingsperspectief en de omgevingsvisies hebben geen invloed op de bestaande bestemmingsplannen. Maar bij het ontwikkelen van nieuwe bestemmingsplannen kan er wel worden gekeken naar keuzes die in bijvoorbeeld een omgevingsvisie zijn gemaakt.

Hoe participeert de Contactcommissie hierin?

De Contactcommissie neemt actief deel aan bijeenkomsten over het Handelingsperspectief en de omgevingsvisie van de gemeente en werkt actief mee aan het opstellen van deze stukken. Daarbij vragen we aandacht voor de leefbaarheid  van het dorp en geven we onze kijk op de ontwikkeling van de recreatie en de bescherming van de natuur. We willen het karakter van ons dorp behouden, maar we realiseren ons dat er dingen om ons heen veranderen en dat we daardoor met extra druk op ons gebied te maken krijgen. We realiseren ons ook dat je niet simpelweg kunt zeggen dat mensen maar ergens anders heen moeten gaan. We denken mee over mobiliteit en verkeersstromen en kijken kritisch naar het aantrekken van nieuwe functies, activiteiten en bezoekersgroepen en naar het onderhoud van het gebied. Bij het ontwikkelen van de omgevingsvisie van het Nationaal Park heeft de Contactcommissie de rol van voortrekker.

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *